FAQ

Most frequent questions and answers

Våra priser beror helt på hur ditt behov ser ut. Vill du veta mer och ha hjälp att identifiera just ert behov, besök kontakt så hjälper vi dig så snart som möjligt.

Första steget är en behovsanalys för att förstå kundens kortsiktiga och långsiktiga behov och önskemål. Vi är inte bara en leverantör, utan en samarbetspartner för framtiden som ni kan räkna med.

Exempel på steg i rekryteringsprocessen

  • Kravprofil – Vi arbetar fram en noggrann utvald kravprofil tillsammans med dig som kund. Det är viktigt för oss att förstå vad ni tycker är meriterande och personliga egenskaper. Vi har märkt vikten av  att personerna passar in i hos er “culture fit” för att personen ska bli långsiktig hos er.
  • Search & annonsering – Här når vi ut till potentiella kandidater. Vi hanterar all administration, ansvarar för all annonsering i relevanta kanaler och bearbetar ansökningarna i en första screening.
  • Kandidatintervju – Vi kontaktar de mest lämpade kandidaterna för tjänsten och gör en första intervju. Vi informerar om företaget i fråga och berättar mer om tjänsten.
  • Fördjupad kandidat bedömning – Kandidater genomgår test, djupintervju samt att referenstagning tas. Kandidater som inte gått vidare tackas för visat intresse.
  • Återkoppling och av rapportering – Kandidater presenteras för företaget ihop med en rekommendation av Socedia AB. 

En rekrytering tar vanligtvis 4-8 veckor beroende på tjänst. I vissa fall har vi rätt kandidater på plats, då kan en rekrytering gå fortare.

Genom aktiv search på de största Sociala Medierna samt interna & externa digitala annonsverktyg har vi utvecklat och fortsätter bygga på ett brett kandidatnätverk. Vi är i ständig utveckling och hittar kontinuerligt nya framgångsrecept.

Social Rekrytering innebär riktad annonsering mot kandidater med önskad kravprofil på sociala medier. Tjänsten passar företag som har ett rekryteringsbehov men som vill sköta bearbetningen av kandidaterna In house.